Wanneer vrouwen moeten zwijgen...

Even opfrissen het verhaal van: Esther

Esther was een prachtige vrouw, getrouwd met koning Ahasveros. Ahasveros had een rechterhand 'Haman'. Haman had moeite met de Joden en wilde ze doden.  De familie van Esther was ook Joods en haar oom Mordekai had een plan gemaakt om de Joden te redden. Esther moest al haar moed bij elkaar rapen en de koning vragen het Joodse volk te sparen. Dit doet zij en doordat de koning zoveel van haar houdt luistert hij naar haar en wordt Haman verhangen. Het Joodse volk is gered.

Soms is het lastig om Christelijk te zijn en er tegelijkertijd van overtuigd zijn dat vrouwen het super geslacht zijn. Het is nog lastiger om een stuk over zwijgende vrouwen te schrijven terwijl ik zelf een vrouw ben die er niet van houdt te zwijgen. Daarnaast ben ik alleen maar omringt met niet-zwijgende vrouwen. De punten in een Christelijke discussie die mij toch vaak aan het zwijgen krijgen, zijn de volgende:

1 Korinthe 14: 34-35 en 1 Tim. 2: 12 ´Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn.´

Gen. 3: 16, Ef. 5: 22, Kol. 3: 18, Tit. 2: 5, 1 Petr. 3: 1: ´De wet zegt: En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken.´

1 Tim. 2: 11-15: ´Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid.´

1 Kor. 14: 34: ´Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft.´

Voor mij persoonlijk is ‘onderdanigheid’ geen woord dat bij mij past, is het vragen aan mijn man nogal onmogelijk wegens het gebrek van zijn bestaan en ben ik van beroep lerares dus is het geven van onderwijs mijn dagelijkse taak. Ik spreek dan wel niet in de kerk maar zing des te harder vanaf het podium. Ik heb niet het gevoel dat ik hiermee tegen de wil van God in leef. Sterker nog, ik ben er van overtuigd dat God mij de opleiding tot lerares met een bedoeling heeft laten volgen en mij de taken in de kerk heeft gegeven.

Ik zou het toch met alles uit de Bijbel eens moeten zijn? Ik ben toch Christen? Misschien vat ik de bovenstaande teksten wel anders op dan dat ze bedoeld zijn. Feit is wel dat God de man en de vrouw heeft gemaakt met andere rollen en doelen, anders waren we niet zo verschillend geweest. Wat ik ook met zekerheid kan zeggen is dat God de vrouw wel degelijk gebruikt in zijn plan. God onderschat vrouwen niet en weet wat hij aan ze heeft.

Bedenk je maar eens wat er was gebeurd als Esther onderdanig haar mond had gehouden.